bakgrunnur toppur
bakgrunnur botn

Þú ert hér

Eyðublöð og leiðbeiningar

Almenn skilyrði til að bera fram kvörtun:
Ef kvartað er vegna ákvörðunar Reykjavíkurborgar og unnt er að skjóta þeirri ákvörðun til æðra setts stjórnvalds, t.d. ráðuneytis eða sérstakrar úrskurðarnefndar, þá verður sá sem hyggst bera fram kvörtun allajafna að skjóta málinu fyrst til þess stjórnvalds sem æðra er áður en hann getur borið fram kvörtun til umboðsmanns. Ef kvartað er yfir einhverju öðru en ákvörðunum, t.d. töfum á afgreiðslu máls eða framkomu starfsmanns stjórnsýslunnar, er unnt að leita beint til umboðsmanns og þarf þá ekki að snúa sér áður til æðra setts stjórnvalds. Meginreglan er sú að kvarta verður til umboðsmanns áður en ár er liðið frá ákvörðun þeirri eða atviki sem er tilefni kvörtunar. Ef um ákvörðun er að ræða sem hefur verið kærð til æðra setts stjórnvalds telst ársfresturinn þó frá þeim tíma er æðra stjórnvald kvað upp úrskurð sinn. Þótt kvörtun komi of seint fram getur það orðið tilefni til þess að umboðsmaður taki tiltekið mál til athugunar að eigin frumkvæði. Kvörtun til umboðsmanns skal allajafna berast í gegnum rafrænt form á heimsíðu embættisins en að öðrum kosti vera skrifleg og æskilegt er að hún berist á sérstöku eyðublaði sem hér er sýnt. Hægt er að nálgast eyðublaðið hér fyrir neðan.